Радослава Кирова
Секретар на факултета

Учебен Корпус 1, кабинет № 415
Работно време: 08:00 – 12:00 и 13:00 – 17:00
Телефон: +359-73-588 524
e-mail:  fped@swu.bg