Деканат

Декан

ДОЦ. Д-Р ЯНКА СТОИМЕНОВА

Приемно време :

Вторник – 10:00 -12:00 , кабинет 1414

Сряда – 10:00 – 12:00, кабинет 1414

 

Заместник-декани

ЗАМЕСТНИК – ДЕКАН ПО ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ И АКРЕДИТАЦИЯТА

ДОЦ. Д-Р ДАНИЕЛА ТОМОВА

Приемно време :

Понеделник – 13:30 – 15:00 , кабинет 1416

Сряда – 13:30 – 15:00 , кабинет 1416

ЗАМЕСТНИК – ДЕКАН ПО НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ, МЕЖДУНАРОДНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ДОКТОРАНТСКОТО ОБУЧЕНИЕ

ДОЦ. Д-Р ИЦКА ДЕРИЖАН