• Изпращане на заявка за участие

    31.07.2021 г.

  • Изпращане на пълния текст на докладите

      30.09.2021 г.

  • Заплащане на таксата за правоучастие

    15.10.2021 г.

  • Докладите се изпращат на е-mail:       

    fp_conferences@swu.bg