Ако желаете да подадете Вашата заявка за участие, можете да свалите файла от тук:

Заявка за участие

Попълнените заявки трябва да бъдат изпратени на адрес: fp_conferences@swu.bg