Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим на Международната конференция „Образование без граници – реалности и перспективи“, която ще се проведе под патронажа на Ректора на Югозападен университет „Неофит Рилски“ по повод 45 години от създаването на Факултета по педагогика.

Конференцията ще се проведе на 26 и 27 ноември 2021 г. в Университетски център „Бачиново“

 

Тематични направления:
  • Подготовка и квалификация на педагогическите специалисти
  • Интеграция на образованието, науките и технологиите
  • Иновации и стандарти в образованието
  • Креативна педагогика и образователни приоритети
  • Дигитализация на образованието