Научна колегия

Председател:

Доц. д-р Янка Стоименова

Членове:

Доц. д-р Даниела Томова

Доц. д-р Ицка Дерижан

Проф. д-р Пелагия Терзийска

Доц. д-р Юлиана Ковачка

Доц. д.н. Лидия Цветанова-Чурукова

Доц. д-р Красимира Марулевска

Доц. д-р Блага Джорова

Доц. д-р Невяна Докова

 

Организационен комитет

гл. ас. д-р Стефан Кинов

гл. ас. д-р Цветомира Иванова

гл. ас. д-р Янко Руменов

гл. ас. д-р Валентина Чилева

гл. ас. д-р Ива Стаменова

ас. д-р Вяра Цветанова

ас. д-р Мирослав Терзийски

ас. д-р Василена Спасова

ас. д-р Радослава Топалска

ас. Мария Младенова

ас. Любка Атанасова

ас. Мариана Гоцева