Такса правоучастие:

60 лв. / 30 euro

Сметка за превеждане:

Банка: Общинска банка АД

IBAN: BG62SOMB91303160613000

BIC: SOMBBGSF

Основание за плащане: Име на участник, Конференция ФП 45