Седма международна научна конференция Съвременното образование условия,предизвикателства и перспективи“ 

Сваляне на сборника

Покана

Програма

Дати:
14 – 16  юни 2019 г.

 

Място на провеждане:

Хотел „Орбита“ – Благоевград – официален сайт

Тематични направления:
  • Дидактика и психология на висшето образование.
  • Подготовка и квалификация на педагогическите специалисти.
  • Проблеми на предучилищното и училищното образование.

 

Научен комитет:
Доц. д-р Траян Попкочев 
Проф. д-р Соня Петровска
Проф. д. п. н Елена Яковлева
Проф. д. н. Яна Мерджанова
Проф. д. н. Сийка Чавдарова – Костова
Проф. д. н. Клавдия Сапунджиева
Проф. д. п. н. Наталия Иванова
Проф. д-р Даниела Илич
Проф. д. н. Добринка Тодорина 
Проф. д-р Невена Филипова
Доц. д-р Тонча Јукич
Доц. д-р Красимира Марулевска 
Доц. д-р Даниела Томова 
Доц. д-р Мая Сотирова
Организационен комитет:
Гл. ас. д-р Блага Джорова
Гл. ас. д-р Юлиана Ковачка
Гл. ас. д-р Стефан Кинов
Гл. ас. д-р Невяна Докова
Ас. д-р Радослава Топалска
Ас. д-р Янко Руменов
Ас. д-р Цветомира Иванова
Ас. д-р Вяра Цветанова
Ас. д-р Ива Стаменова
Ас. д-р Валентина Чилева
Ас. д-р Василена Спасова
Докторант Ивета Мицова
Докторант Ива Нанкова
Докторант Илия Бръчков
Докторант Мария Георгиева
Докторант Янка Василева